През март потребителските цени в България се понижиха са пръв път от девет месеца насам, докато инфлацията на годишна база отчете известно ускоряване за втори пореден месец от началото на годината, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през март с 0,3% спрямо февруари, когато нарасна с 0,3 на сто, като това е първо понижение на месечната инфлация от юли 2017-а година насам. На годишна база инфлацията през февруари нарасна с 2,2% след повишение с 2,0% през февруари. Това представлява известно ускоряване на растежа на инфлацията за втори пореден месец от началото на годината и след като през ноември 2017-а година потребителските цени скочиха до петгодишен връх от 3,0% (най-висока инфлация от февруари 2013 година насам) преди да последва рязко забавяне на инфлацията до 1,8% през януари 2018-а година. Средногодишната инфлация за периода април 2017 - март 2018 година нарасна с 2,2% спрямо периода между април 2016 и март 2017 година.                                                                                             Графика на инфлацията на месечна и на годишна база През март тази година цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки се понижиха с 0,4% спрямо предходния месец, а цените на облеклото и обувките - с 0,5%, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия се повишиха с 0,3 на сто. Увеличение с 0,1% отбелязаха цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива, докато цените за здравеопазване се понижиха с 0,1%, на съобщенията се повишиха с 0,2%, а на транспорта се свиха с 0,6 на сто. Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) се понижи през март с 0,2% на месечна база, докато на годишна база хармонизираната потребителска инфлация в нашата страна нарасна с 1,9% след слабо повишение с 1,5% през февруари с едва 1,3% в началото на годината. Данните на НСИ са знак за известно отслабване на инфлационния натиск, който беше в сила през последните месеци на миналата година, но са и поредно доказателство, че българската икономика успя да се измъкне трайно от състоянието на дефлация или на ценова стагнация, в което се намираше в периода между 2013 и 2016 година.