Нито едно пенсионно дружество няма да изплаща средна пенсия от 30 лева, камо ли по-малко, няма как така формално да изчислим едни 30 лева. Това каза в предаването “Неделя 150“ Даниела Петкова от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, като опроверга осреднените данни на финансовото и социалното министерство, цитирани през изминалата седмица. “Сметките са някакви сметки, но те нямат общо с истината за втория стълб и първите пенсии, които ще плащаме“, декларира Петкова, като поясни, че имат резерви към оповестените сметки. Според нея грешката идва от там, че вярна формула се прилага върху верни цифри, но без оглед на информацията за реалните хора, които стоят зад цифрите:„Хората, за които се изчисляват тези пенсии, да се види – тук ли са в България, имат ли вноски за последните две, три, пет, десет години. Ако нямат и очевидно не участват на трудовия пазар, каква пенсия да им изчисляваме по вярна формула? Това не са бъдещи пенсионери.“В универсалните фондове в момента има 3 700 000 души осигуряващи се лица. Общият брой на осигурените лица съгласно данните на НОИ, които работят в България и ще чакат пенсия са 2 800 000. Губи се един милион, посочи Даниела Петкова:“Защо ги няма хората? Емигрирали, излезли са от трудовия пазар по други причини - трайно. Повечето от тях са отдавна осигуряващи се в други социални системи, в други държави, ще получават пенсия от друго място, нито очакват пенсия от универсалните фондове, нито ще дойдат да си получат парите.“Даниела Петкова даде конкретен пример за спекулация с цитираните данни за средна пенсия:“Все едно, че имаме двама човека - единият няма да получава пенсия, другият, защото няма достатъчно пари в партидата си, защото е излязъл от трудовия пазар или е емигрирал и каквото искате, другият ще получава пенсия. И единият има 0 пенсия, или два лева пенсия, другият има 70 лева пенсия, делено на две прави 35 лева. Средна пенсия се изчислява само между хора, които ще получават пенсия, а не между хора, които ще получават и хора, които няма да получават пенсия.““Да се усреднява между хора, които няма да получават пенсия, евентуално пенсия от един лев и хора, които ще получават пенсия, защото са тук в България и работят и ще получават повече от 30 лева и да се казва, че това е средна пенсия от 30 лева, е повече от грешка, подчерта Петкова.Даниела Петкова се позова на разчети на пенсионните дружества, които управляват парите по втория стълб, за реалните пенсии по реални данни за след 19 години осигурителен период: “Допълнителното пенсионно осигуряване е дългосрочен проект, който започна две хилядната година. Целите, които се поставиха пред нас са след 40 години осигуряване хората да получават втора допълнителна към основната си пенсия в размер на около 20 процента от последния си доход преди да се пенсионират. Това е целта пред втория стълб. От тези 40 години са минали 20. След 20 години, ако преследваме първоначалната цел, би следвало ние да постигнем около 10% процента от заплатата, от осигурителния доход, с който лицето стъпва в пенсионната си възраст. Сега, след 20 години - половината период, ние, ясно и категорично искам да го заявя: постигаме целта и всички сметки показват това. Пенсиите, които ще плащаме на тези хора, които нямат пълен период на осигуряване (те нямат и пет процента вноска, защото в началото вноските в универсалните фондове тръгнаха два процента от осигурителния доход, а не пет, колкото е в момента, в същата тази стратегия или концепция е посочено, че първите вноски са по два лева), тези хора, които сега ще се пенсионират, ние сме им управлявали едни два лева 19 години, докато те станат пет процента. Въпреки всичко, когато започне процесът хората, които ще имат право да получат пенсия, ще започнат с минимална пенсия 69.82 лв. за септември 2021 година и това е жена. Ако става въпрос за мъже, те ще започнат три години по късно, 2024 година - там най-ниската, която се наблюдава е 95 лева. Всичко, което се вижда е, че след всеки следващ месец след септември 2021 година, пенсиите трайно нарастват, защото нараства периодът, в който са се осигурявали хората.“Отново в тази група хора - родените между 1960 и 1965 година, които първи ще се възползват от правото си на втора пенсия след 19 години осигуряване, няма случаи на пълно осигуряване за всички 19 години - има средно осигуряване само за 8 години, уточни Даниела Петкова, което по думите й означава, че страшно голям брой хора за този период нямат вноски.Моделът, при който се върви към осредняване, е уравнение с много неизвестни, заяви от своя страна председателят на социалната парламентарна комисия Хасан Адемов: „Първата кохорта, родени между 1960 и 1965 година, са се осигурявали за половината от очаквания период за всички останали. Втората причина е, че 75% според МТСП са внасяли своите ос вноски между минималния и средния осигурителен доход. Не на последно място трябва да отбележим факта, че средният период за получаване на пенсия след навършване на възрастта по чл. 68 е 21 години. Съпоставяйки всички тези компонентни на уравнението трудно мажем да дадем еднозначен отговор, затова не трябва да се вторачваме върху онези 30 или 100 лева, върху каквито и да е суми, а да подобрим доверието в системата.“Запитан дали осигурителният модел се нуждае от промяна Адемов припомни, че настоящият е бил приет с “прилично ниво на консенсус“. Хасан Адемов призова Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване да публикува разчетите си.Двете гледни точки чуйте в звуковия файл.