Търговският излишък на еврозоната се разшири през втория месец на настоящата година, но в резултат на по-силен спад на вноса, отколкото на износа, показват данни на Евростат, които са поредно доказателство за забавяне на добрия възходящ икономически импулс от миналата година. Според европейската статистика търговският излишък на еврозоната на сезонно-коригирана база се увеличи през февруари до 21,0 млрд. евро от 20,2 млрд. евро през януари при очаквания на финансовите пазари за излишък от около 20 млрд. евро. Подобряването на търговския баланс обаче се дължи на понижение на вноса в еврозоната с 3,1% на месечна база, докато износът се сви с 2,3 на сто. Експортът се влошава за втори пореден месец от началото на годината, което сякаш сигнализира, че поскъпването на еврото спрямо долара и останалите водещи валути може би в крайна сметка ще започне да се отразява негативно на икономическия растеж в региона. Спрямо година по-рано износът от региона на единната валута все пак се повиши през февруари с 3,0%, достигайки 177,5 млрд. евро (но след ръст от близо 9% само месец по-рано), докато вносът се увеличи с 1,5% до 158,6 млрд. евро, което доведе до търговски излишък на сезонно-некоригирана база в размер на 18,9 млрд. евро спрямо излишък за 16,1 млрд. евро през февруари 2017-а година. От една страна разширяването на търговския излишък предполага, че търговският баланс ще окаже позитивен принос към икономическия растеж в еврозоната. От друга страна обаче, влошаването на износа за втори пореден месец е отражение на негативното влияние от поскъпващото евро, а спадът на вноса - знак за по-слабо вътрешно потребление на домакинствата и на бизнеса. В рамките на целия Европейския съюз износът на стоки нарасна през февруари с 1,7% спрямо година по-рано, достигайки 149,2 млрд. евро, докато вносът от останалия свят се понижи с 0,4% до 145,9 млрд. евро. В резултат на това, 28-те страни - членки на ЕС отчетоха търговски излишък за 3,3 млрд. евро спрямо позитивен търговски баланс за 200 млн. евро през февруари 2018-а година. Според Евростат търговският излишък на Европейския съюз със САЩ се разшири през първата два месеца на годината до 21,3 млрд. евро спрямо 18,6 млрд. евро точно преди година, като износът към Съединените щати се увеличи с 2,2%, докато вносът на американски стоки се понижи с 3,3%. Това не е добър знак на фона на нарастващото търговско напрежение в световен план, провокирано главно от политиката на протекционизъм, изповядвана от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.