По-висока производителност, по-високи нива на добавена стойност, както и ускорено икономическо и социално развитие и по-големи заплати. Това ще следва от цифровизацията и дигитализацията на българската икономика в перспектива до 2030 година, обещават от Министерството на икономиката. Подготвяната от ведомството стратегия за Индустрия 4.0 ще включва не просто високи технологии или внедряване на информационни и комуникационни технологии, а цялостно обвързване на процесите в производството на базата на съвременните дигитални възожности и събиране заедно на генетика, роботока, био- и нано-технологии. Водещите европейски икономики имат и разписаните документи, които да планират тази дейност. Нашата стратегия е на етап съгласуване в работната група, съобщи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов:“По предложение на работодателите, заедно подготвихме концепция за индустрия 4 0, която беше приета от Министерския съвет. На база на нея създадохме  работна група. Идеята е тази концепция да прерасне в стратегия. Държавата трябва да бъде факторът, който да подпомогне бизнеса да създаде по-добрата среда, за да може да се развива индустрия 4.0. Тя създава по- висока добавена стойност, по-висока производителност, което в крайна сметка води до по-бързо социално-икономическо развитие и, разбира се, по-високи заплати. Държавата може да подпомогне бизнеса от една страна чрез бизнес средата, а от друга -  чрез еврофондовете. Каналите за въздействие спрямо индустрията и спрямо бизнеса са два - насоката към съществуващите компании и младите, стартиращи предприятия, които са носители на иновативните идеи. Както знаете, през тази година, те ще имат достъп до финансов ресурс от близо един милиард лева“Цифровизацията ще промени и работния модел, с работно време от 9 до 17 часа, а работният процес ще трябва да се организира по нов, различен начин. Ще загубим част от работните места, но други - ще спечелим - там, където хората събират интелектуален опит - в университетите и сред научните среди. Човекът не просто да събира познания, но да развива способности, коментира още Борисов: “Другото, по което работим, за да спомогнем този процес е свързването на ОП “Иновации и конкурентоспособност“ с оперативната програма, която е към Министерство на образованието, така че да постигнем този синергичен ефект, защото е важен и човешкият капитал“.Пример с IT-сектора у нас, където през последните 7 години оборотите са нараснали с 300% - до 2,5 млрд. евро, а брутната добавена стойност е 1,14 млрд. евро и устойчиво расте, даде и директорът на фондация “Фридрих Еберт“ за България, Хелене Кортлендер: “Времената са много интересни и въпреки някои страхове, които са свързани с тези тенденции, мисля че си струва да гледаме с оптимизъм и доверие в бъдещето. И ми се струва, че България, благодарение на своята индустриална традиция и на своя силен IT сектор има много добри шансове. Отражението, което това дава върху пазара на труда и върху обществотоq на фона на всички процеси и тенденции, които наблюдаваме, трябва да бъдат поставени на едно от първите места в дневния ред. Да участват в тези процеси е много важна задача за всички, както за работодателите, така и за работниците, и за държавата, за да може Индустрия 4.0 да се превърне в икономически, социален и културен успех. Дигитализацията не трябва да бъде в бъдеще синоним на “безработица“, а да бъде символ за качество, производителност и добро сътрудничество между работници и работодатели“.