Износът на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни се сви през февруари 2018 година с 5,3% спрямо същия месец на предходната година, достигайки 3,8282 млрд. лева. В същото време общият внос в нашата страна се увеличи с 3,1% и възлезе на 4,5654 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. По този начин общото външнотърговско салдо през втория месец на 2018-а година остана отрицателно и в размер на 737,2 млн. лева спрямо по-скромен дефицит за 385,1 млн. лева през февруари 2017=а година. За първите два месеца на годината общият износ на България се повиши с 2,9% спрямо годината по-рано, достигайки 8,0205 млрд. лева, докато вносът нарасна с 11,1% до 9,6209 млрд. лева, при което търговският дефицит се разшири до 1,6004 млрд. лева спрямо отрицателен баланс за 864,5 млн. лева през януари - февруари 2017-а година. Само в рамките на февруари износът на България в посока ЕС се повиши с 6,4% на годишна база до 3,8282 млрд. лева, докато в посока трети страни се сви с цели 24,8% до 1,1429 млрд. лева. В същото време вносът от ЕС се увеличи с 3,2% до 2,9112 млрд. лева, а от трети страни - с 2,9% до 1,6542 млрд. лева. Търговският баланс спрямо останалите страни от Европейския съюз остава отрицателен и в размер на 225,9 млн. лева, натрупвайки се в рамките на първите два месеца на годината до дефицит от 510,9 млн. лева. Дефицитът спрямо трети страни пък е в размер на цели 471,2 млн. лева през февруари и нараства до 992,1 млн. лева през първите два месеца на годината.