До 11 май всеки заинтересован от темата за социалните иновации работодател, неправителствена организация, община, читалище или самостоятелно заето лице може да кандидатства за европейско финансиране по процедурата „Транснационални партньорства“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Областният информационен център - София проведе информационна среща за представяне на процедурата. Близо 60 представители на различни организации, общини и фирми присъстваха на събитието и успяха да се информират от първа ръка за условията за кандидатстване. Демонстрирано им беше и как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България. Социалните иновации може да са някакви модели, практики, услуги или продукти. Процедурата „Транснационални партньорства“ се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 4 389 000 лв. Управителят на Областния информационен център Анна Генчева подчерта, че много важно условие е кандидатът задължително да участва в сътрудничество с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България, което трябва да бъде скрепено със споразумение за чрез специалната платформа на ЕС за транснационално сътрудничество. Организацията партньор обаче не получава финансиране от нашия управляващ орган на програмата „Развитие на човешките ресурси“, а кандидатства пред този на своята страна. Ако той не бъде одобрен, а българският партньор получи одобрение, то нашата фирма, община, читалище или друга организация трябва да си намери друг кандидат.