По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през февруари 2018 г. индексът на продукцията в сектор Строителство, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни е с 13.9% под равнището от предходния месец.