Неоснователно проведени обществени поръчки на стойност над 14 и половина милиона лева, е установила Агенцията за държавна финансова инспекция за първите три месеца на годината. Проверени са над 260 обществени поръчки, като проблеми е имало в 79. Съставени са актове за административни нарушения.