Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за февруари 2018-а година отчита свиване на промишленото производство и стагнация на търговията на дребно при рязко влошаване на продукцията в сектор “Строителство“, което е знак за известно отслабване на икономическата експанзия в България в началото на новата година, след като през 2017-а година БВП нарасна с 3,6 на сто. Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижи през февруари с 1,5% спрямо януари, когато се сви с 0,5 на сто. На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се понижи с 1,0% (спрямо февруари 2017-а) след януарски ръст с 4,3%. Това представлява първо влошаване на промишлеността в нашата страна от тринадесет месеца насам, след като за последно производството излезе на негативна територия през януари 2017-а година, когато отново се сви с 1,0 на сто. През февруари увеличение спрямо предходния месец е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 3,2%, а в добивната промишленост - с 4,3 на сто. На годишна база производството в преработващата промишленост нараства през февруари с 1,0%, но при спад с 2,3% на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и с цели 14,2% в добивната промишленост. В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор “Строителство“ се срина през февруари с цели 13,9% спрямо януари, когато нарасна с 12,6%, като продукцията от гражданското и инженерно строителство се сви със 7,5%, а при сградното строителство - с цели 18,2 на сто. На годишна база строителната продукция се увеличи през февруари с 4,1%, но след рекорден ръст с цели 25,8% месец по-рано. НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през втория месец на 2018-а година. През февруари оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, остана на нивото от януари, когато се понижи с 0,1 на сто, докато на годишна база растежът на търговския оборот се забави до 3,1% от 4,4% месец по-рано. Днешните данни сигнализират за известно отслабване на икономическия растеж в началото на новата година, след като през последното тримесечие на миналата година БВП на нашата страна нарасна с 3,5% на годишна база, а за цялата 2017-а година - с 3,6 на сто, според предварителни данни на НСИ. Трябва обаче да се има предвид проучване на националната статистика от края на миналия месец, показващо подобрение на стопанската конюнктура в България през март в резултат на по-благоприятен бизнес климат в строителната сфера и в търговията на дребно при стабилизация в промишлеността и известно влошаване в сектора на услугите.