За 2017 г. средните разходи за час труд в икономиката, включително селското стопанство и публичната администрация са били 26,8 евро за ЕС и 30,3 евро за еврозоната, като са варирали от 4,9 евро в България до 42,5 евро в Дания, съобщи Евростат. Но пък България е на второ място по ръст на разходите за труд в сравнение с 2016 г. – увеличение с 12%, като я изпреварва само Румъния, където този показател е 17%. В разходи за труд се включват заплатите, но и социални отчисления, плащани от работодателя. Те са най-ниски за работодателите в България (4,9 евро на час), следват Румъния (€6,3), Литва (€8), Латвия (€8,1), Унгария (€9,1) и Полша (€9,4). На другия полюс е Дания (€42,5), Белгия (€39,6), Люксембург (€37,6), Швеция (€36,6) и Франция (€36,0). Разходите за труд на час са се увеличили с 2,3% в ЕС и 1,9% в еврозоната в сравнение с 2016 г. В страните, приели еврото, това увеличение е най-голямо в балтийските страни – Литва (+9,0%), Естония (+7,4%) и Латвия (+7,0%). Единственото намаление е регистрирано във Финландия (-1,5%). За страните извън еврозоната ръстът през 2017 г. е най-голям в Румъния (+17,1%) и България (+12,0%).