С по 50 лева ще се увеличи минималната работна заплата през 2019 и 2020 година. Това е записано в средносрочната бюджетна прогноза, публикувана на сайта на Министерството на финансите. През 2021 година също ще има увеличение, но то ще е от 40 лева. Тогава размерът на минималното възнаграждение ще бъде 650 лева.Максималният осигурителен праг ще остане 2600 лева до края на 2021-ва, според средносрочната бюджетна прогноза. Пенсиите, отпуснати до края на настоящата година, ще останат обвързани с този праг, но от юли 2019 година съотношението ще се промени от 35 на 40%. Това означава, че максималната пенсия за хората, пенсионирали се преди края на настоящата година, ще стане 1040 лева. За останалите – от юли всяка година ще има увеличаване, като догодина то ще бъде с 4,6 на сто и ще намалява с части от процента до края на периода. Безработицата ще спада, но с бавни темпове. Растежът на икономиката ще се забави леко, а инфлацията ще се ускори минимално. През 2021 година се очаква тя да бъде 2%.