За около 5 млн. лв. ще могат да кандидатстват български иновативни компании и научните среди през 2018 г., чрез Националния иновационен фонд (НИФ) по много по-обективна и детайлизирана методология, съобщи пресцентърът на Министерство на икономиката.