Българските иновативни предприятия и научните среди ще могат да кандидатстват през тази година за 5 млн. лв. чрез Националния иновационен фонд. Редица от условията за кандидатстване на фонда са променени по настояване на бизнеса и утвърдени от фонда, съобщиха от Министерството на икономиката.  Основната цел на промените е да бъдат съкратени сроковете и да се улеснят кандидатите като същевременно се гарантира, че отпусканите средства ще бъдат използвани именно за внедряването на иновации и за стимулирането на научната дейност, посочи заместник-министър Александър Манолев. Промените предвиждат и намаляване на разходите за дълготрайни материални активи по проектите - от 60 на 50%. Намерлението е да се насърчи интелектуалния труд, а не инвестициите в готово оборудване. Предвижда се през май да стартира информационната кампания на фонда, а през лятото и фактическото набиране на проектните предложения.