Държавата предвижда допълнителни улеснения на вноса на работници от трети страни, ако съответните граждани са от български произход. За целта ще се промени Правилникът за прилагане на Закона за чужденците. За да преодолее част от липсата на кадри на трудовия пазар, държавата ще допуска чужденци от български произход на наша територия без задължителната сега виза, когато работникът има сключен и заверен в НАП трудов договор с местен работодател. По този начин чужденецът ще има право да кандидатства за статут на постоянно пребиваващ, след като заплати такса, но без да прекъсва работа и да напуска територията на България, както изисква процедурата за получаване на виза сега. На чужденците от български произход, при кандидатстване за право на постоянно пребиваване, няма да се изискват и доказателства за издръжка. Предвижда се още да се намали от 14 на 7 дни срокът за разглеждане на заявленията на чужденци, когато кандидатстват за получаване на единно разрешение за пребиваване и работа. Промените се очаква да бъдат консултирани и приети в рамките на един месец. По-рано през годината парламентарно мнозинство улесни вноса на чуждестранни работници чрез промени в Закона за трудовата миграция.