Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се повишиха доста анемично през февруари след солиден спад в края на 2017-а година и слабо начало на новата година, което е пореден знак, че икономическият растеж на стария континент вероятно вече достигна своя пик. Продажбите на дребно в България също нараснаха през февруари почти символично, след като в началото на годината те се свиха за пръв път от юни 2017-а година насам, показват данни на Евростат. Търговията на дребно в еврозоната се разшири през февруари с едва 0,1% спрямо януари, когато се сви с 0,3% и след спад с 1,0% в края на миналата година, докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за по-солиден подем с 0,5 на сто. Трябва да се има предвид, че слабите продажбите на дребно в региона на единната валута през последните три месец са факт въпреки продължаващото понижаване на нивото на безработица и въпреки високите нива на потребителско доверие. Това предполага, че здравите потребителски разходи, които бяха генератор на солидния икономически растеж през миналата година, вероятно няма да имат подобен позитивен ефект върху растежа през настоящата година. Слабото увеличаване на търговията на дребно се дължи най-вече на ръст с 0,9% при продажбите на автомобилни горива и с 0,8% на храни, напитки и тютюневи изделия, докато продажбите на нехранителни потребителски стоки се свиха с 0,5 на сто. На годишна база продажбите на дребно в еврозоната се повишиха през февруари с 1,8% след техен растеж с едва 1,5% през януари (солидна низходяща ревизия от предходна оценка на Евростат за повишение с 2,3%), докато осредните прогнози на финансовите пазари бяха за по-солиден подем от 2,2 на сто. Основен генератор за растежа при търговията на дребно на годишна база е повишението с 2,3% на продажбите на нехранителни стоки и с 1,2% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, докато продажбите на автомобилно гориво се понижиха с 0,1 на сто. Евростат представи аналогични слаби данни и в рамките на целия ЕС, като продажбите на дребно в 28-те страни на съюза се повишиха през февруари с 0,2% спрямо тяхната стагнация през януари и след спад с 1,1% през декември 2017-а година. На годишна база търговията на дребно в Европейския съюз се увеличи с 2,0% след растеж с 2,1% месец по-рано. Подобно на данните за еврозоната и за целия ЕС, Евростат отчете слаб растеж на продажбите на дребно и в България. През февруари търговията на дребно в нашата страна се разшири с едва 0,1% спрямо януари, когато продажбите се свиха с 0,2%, отбелязвайки първо влошаване на месечна база от юни 2017-а година насам. По този показател България е една от 12-те страни-членки на ЕС, които са отчели по-слаб растеж, или влошаване на продажбите на дребно през втория месец на годината. В същото време растежът на продажбите на дребно в България на годишна база се забави през февруари до 3,0% от 4,4% месец по-рано, отбелязвайки най-слабото си представяне от септември 2017-а година. Въпреки това, в едва девет от останалите 28 страни - членки на ЕС е имало по-солиден подем при търговията на дребно през февруари, като данните за нашата страна потвърждават за наличието на устойчив растеж (на годишна база) за седемнадесети пореден месец.