В срок до 1 октомври 2018 г. министърът на енергетиката трябва да представи в Народното събрание информация за техническото състояние и експлоатационната годност на енергийните обекти в страната в областта на топлоснабдяването. Това реши парламентът след разисквания по питане на депутати от БСП към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на ръководеното от нея ведомство в областта на топлоснабдяването.