От началото на програмния период 2014-2020 г. по европейските програми в България са разплатени 4.255 млрд. лв., или 18% от общия бюджет, съобщават от economic.bg. По Структурните фондове, Кохезионния и Европейския фонд за морско дело и рибарство на българските бенефициенти са предоставени над 3.277 млрд. лв. (18.7%), а по програмата на земеделския фонд - над 978 млн. лв. (17.1%), показва справка на информационния портал, следящ Структурните фондове.