През февруари индустриалните и промишлените поръчки в Германия се повишиха доста сдържано, парирайки малка част от здравия спад в началото на годината, тъй като солидните поръчки, идващи от останалите страни - членки на еврозоната не успяха да компенсират до голяма степен слабото вътрешно търсене, показват данни на германската официална статистика Destatis. Въпреки това икономическото министерство очаква промишленото производство да набере отново сила на по-късен етап през настоящата година. Поръчките за промишлено производствени стоки се повишиха през февруари с 0,3% на месечна база при прогноза на финансовите пазари за по-солиден ръст с 1,5 на сто. В същото време Destatis направи известна възходяща ревизия на много слабите януарски данни до спад на индустриалните поръчки с 3,5% вместо с 3,9 на сто. Поръчките в рамките на Германия обаче се свиха с 1,4%, докато външните поръчки нараснаха с 1,4% благодарение на силен скок с 4,5% на индустриалните поръчки, идващи от останалите страни - членки на еврозоната. Поръчките за немски промишлено произведени стоки, постъпващи извън единния валутен блок пък се понижиха с 0,6 на сто. На годишна база растежът на промишлените поръчки в Германия се забави през февруари до 3,5% от 8,2% през януари и при очаквания за повишение с 6,5 на сто. Промишленият оборот (на сезонно коригирана база и отчитайки работните дни) се сви с 2,1% спрямо януари, когато отбеляза понижение с 0,5 на сто. Трябва да се има предвид, че индикаторът на промишлените поръчки показва общия размер на поръчките, получени от производителите на средства за производство, както и от производителите на междинни и потребителски стоки в страната. Слаби данни (намаляване на поръчките) подсказват за проблеми в германската промишлена сфера и обратното – по-силните данни са позитивен знак за индустриалния сектор и респективно за икономическия растеж на Германия. “Въпреки относително сдържаното търсене на промишлено произведени стоки от началото на годината насам, поръчките се очаква да запазят възходящата си посока“, отбеляза Министерството на икономиката, коментирайки днешните данни на Destatis и добави: “Световната икономика продължава да се подобрява, което би трябвало да поддържа търсенето на германски промишлени стоки на високо ниво“.