Почти 50 хиляди жилища са били обновени по Националната програма за енергийна ефективност през миналата година, става ясно от доклада за изпълнението на програмата.Най-много сгради са обновени в Благоевград - 93, следват Бургас -  91 и Хасково -  81. Най-малко са те в Добрич - само 2; в Русе и Видин по 3. Правителството планира със законодателни промени да затегне контрола по качеството на изпълнението. Резултатите потвърждават засилен интерес към саниранетоРазходите за отопление на домакинствата намаляват с между 45 и 55%. Удължава се експлоатационната годност на сградите, подобряват се здравословните условия на живот.  През тази година се планира да се обновят още 51 000 жилища в 722 сгради, от което ще се възползват 109 000 души. Последните одобрени за реновиране сгради ще се завършат през следващата година, а в санирането са заети 70 000 работници.