След жребий, който бе теглен в парламентарната Комисия по енергетика, бяха прекратени мандатите на четирима от сегашните членове на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това са Александър Йорданов, Георги Златев, Валентин Петков и Ремзи Осман.