Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) е получила за последните три години 3 475 057 лв., без ДДС, от продажба на метални вторични суровини.