Главната инспекция по труда има готовност да поиска от съда започване на процедура по обявяване в несъстоятелност за около 30 предприятия. Причината е забавени заплати на персонала на тези фирми. Пред “Хоризонт“ директорът на правната дирекция в инспекцията Теодора Дичева заяви, че даденото ново правомощие вече дисциплинира некоректния бизнес: “Ние бяхме идентифицирали около 250 предприятия с преценка за несъстоятелност. Впоследствие част от работодателите успяха да платят дължимите заплати и засега излязоха от списъка за обявяване в несъстоятелност“. След даване на ход по процедура за несъстоятелност ощетените могат да получат под формата на обезщетение дължимите заплати от Фонда за гарантиране вземанията на работниците.