Квартал „Витоша“ е зоната с най-голямо жилищно строителство в София, показва проучване на консултантската компания