Предприятие за добив и преработка на птиче месо в Монтана дължи над 100 000 лева на работниците си. Фирмата може да бъде обявена в несъстоятелност.Предприятието дължи повече от две работни заплати на повече от една трета от наетите три години назад, съобщи директорът на Инспекцията по труда в Монтана инж. Димитър Петров: “В момента са около 60 заети, като 50 от тях са ощетени, като ощетяването при тях се състои в това, че във всеки един момент от тези 3 години назад има някакви частични плащания. Платена му е 30 процента от заплатата, другия месец  - 50 процента, следващия - нито една, след това няколко месеца се плаща и това представляваше огромна трудност за нас да направим този анализ“, посочи Петров.За нередовно плащане на заплати за последните 3 години на предприятието има наложени глоби за 60 000 лева. 840 000 лева са били забавените заплати в Монтанско за последните 3 години. 240 000 лева от тях вече са изплатени.