Днес, 2 април, изтича крайният срок за подаване на годишни декларации за облагане с корпоративен данък за 2017 г., напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността на фирмите.