Днес е крайният срок за подаване на годишни декларации за облагане с корпоративен данък за 2017 г. С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността на фирмите. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски. Всички декларации се подават единствено по електронен път. Днес е крайният срок и за политическите партии да представят пред Сметната палата финансовите си отчети за 2017 г. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд. До 16 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си финансовите отчети.