Това каза Андрей Делчев, изп. директор на Българска петролна и газова асоциация пред телевизия „Блумбърг“.

Той коментира целите на законопроекта, предвиждащ включване в единен регистър и банкова гаранция за всички фирми, които продават, складират или транспортират петролни и газови продукти.  

"В момента сивият сектор генерира около 1 млрд. лв. годишно. Сивият сектор в този сектор е много значим. Преди две години министерството в свой доклад го оцени на около 30%. От тогава бяха предприети мерки, но процентът все още е много висок", смята Делчев.  

Спорред него, основната идея не е да се вдигне летвата, а да се изсветли сектора, за да се знае кои са точно икономическите оператори в него, защото това сега не е ясно.

"Никой не може да каже колко са фирмите, които през годината са търгували или ще търгуват с горива. Броят е твърде променлив, появяват се фирми фантоми, не изпълняват задълженията си. Търси се прозрачност на пазара", каза представителят на бизнеса с горива.

Според него, сивата част е неплащане на акцизи и ДДС и в допълнение към това неизпълнение на задължения за съхраняване на задължителни запаси, неизпълнение на екологични задължения, както и неизпълнение на технически задължения, свързани със съоръженията и измервателните уреди.