Независимо от проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране и на енергийното министерство в “Топлофикация - Перник“, регулаторът настоява и за среща с кмета и ръководството на дружеството, на която да се обсъдят проблемите на компанията, която след авария остави повече от две денонощия перничани на студено. Пред “Хоризонт“ председателят на КЕВР Иван Иванов даде допълнителна информация по казуса, като не спомена точният брой на подадените жалби, тъй като те продължават да постъпват, но отбеляза, че това не е първият отоплителен сезон с подобни проблеми в Перник: “Мога да кажа, че действително имаше и в предишни отоплителни сезони жалби.  “Топлофикация-Перник“ трябва да възстанови на гражданите стойността на недоставената услуга в съответния период, защото се оказа, че има случаи, когато прекъсването е повече от 48 часа.Имал съм отделна среща с областния управител на Перник и с ръководителя на “Топлофикация -Перник“ и той даде някои обяснения, свързани със зачестилите аварии, като отбеляза, че в по-голямата си част от топлофикационната мрежа е в паралел на водоснабдителната мрежа, която е много износена и когато се спука елемент от водоснабдителната мрежа, студената вода започва да облива съответно участъка от топлопреносната, като вътре водата е с много висока температура, вследствие се спуква тръбата и на топлопреносната мрежа  - за съжаление,  за да се отстрани този проблем се изисква подмяна и на част от мрежата на ВиК оператора“, обясни Иван Иванов.Председателят на КЕВР коментира и друг проблем: След като стана ясно, че ще бъдат възстановени парите на потребителите, които са били и повече от 48 часа без качествено топлоснабдяване, остана въпросът за тези клиенти, които имат договори с пернишкото дружество по програмата “Лоялен клиент“, които плащат по-ниски цени и на които от “Топлофикация - Перник“ са обяснили, че заради наличието на такива договори те няма да бъдат компенсирани:“Ние ще изискаме тези договори, включително и ще поискаме обяснение  - откъде накъде дори и по такъв договор, не може да се компенсира един клиент, защото видът на договора не освобождава “Топлофикация - Перник“ от задължението да доставя такава услуга и когато според общите условия повече от 48 часа не е доставена услугата, съответният потребител трябва да бъдем компенсиран. Но това ще го обсъдим, включително и с ръководството на “Топлофикация -Перник“, на тази среща, която ни която ние предлагаме да се проведе.  Отправили сме покана към кмета на община Перник и очакваме от нея отговор -  ще се съобразим с това, което ни бъде предложено като ден и час“, каза Иван Иванов. Цялото интервю може да чуете от звуковия файл.