С последните законодателни промени, които вече са в сила, се разшири обхватът на лицата, които имат право на обезщетение при несъстоятелност на компанията работодател.  Фондът за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност покрива риска от невзетите заплати.Подуправителят на НОИ Весела Караиванова обясни за слушателите на “Хоризонт“ какво се плаща от Фонда: “Тези работници и служители имат право на обезщетение, при положение че тяхното трудово правоотношение е прекратено или са в трудово правоотношение към датата на обявяване на несъстоятелността  - имат право на тези гарантирани вземания, когато работодателят е осъществявал дейност 12 месеца, предхождащи вписването на съдебното решение за несъстоятелност, и имат право на гарантирано вземане на работната заплата, когато тя е начислена, но не е изплатена.Освен гарантирано вземане на работна заплата, те имат право и на обезщетения по Кодекса на труда, които не са изплатени  - за неползван отпуск, трите дни от временна неработоспособност, която е задължение за изплащане от работодателя и за здравословни и безопасни условия на труд -  допълнителни плащания, които имат и всички други обезщетения, които са разписани в Кодекса на труда.С последните законодателни промени, които са вече са обнародвани в Държавен вестник, се обхващат и така наречените “заварени случаи“ на работници от фирми в несъстоятелност. Това са работници, на които са прекратени трудовите договори преди трите месеца от датата на несъстоятелността.  Срокът за подаване на заявленията при тези заварени случаи е тримесечен и вече тече - тъй като промените вече са факт и са обнародвани в Държавен вестник на 16 февруари, подаването на документите трябва да се направи до 16-ти май. Размерът на гарантираното вземане през тази година е до 1300 лева на месец .Типичен пример за предприятие, в което има такива заварени случаи са шивачките от кюстендилската фирма “Абонданца“.  Подуправителят на НОИ коментира казуса, като посочи:“Синдикът отказва да предостави информацията, в същото време обаче Инспекцията по труда е направила, благодарение на своите контролни функции, които има разписани в закона, е направила нужната проверка и е иззела е по-голямата част от документацията, която за нас ще бъде основание ние да подготвим необходимите документи и да гарантираме правата на тези работници и служители“.Засега НОИ няма статистика колко са работниците, които ще потърсят правата си с новите изменения на закона, но със сигурност сред тях са шивачките от скандалната италианска фирма “Абонданца“, която не им изплати по няколко заплати от 2016 година, а в последствие бяха излъгани и останаха без заплата и при друг италиански работодател.170 от тях са подали вече заявления в Регионалното управление “Социално осигуряване“ в Кюстендил с надежда да получат възнагражденията си от Фонда за гарантирани вземания, за което им съдейства омбудсманът Мая Манолова.Кореспондентът на БНР в региона на Кюстендил потърси някои от жените, които споделиха, че едва ли ще си позволят да празнуват 8 март -  не само поради финансови затруднения, а защото нямат и настроение. Повечето отказват да говорят пред микрофона. Някои от тях вече са започнали работа в други дружества и цехове, а новите им работодатели ги предупредили - “никакви медии, на нас бунтарки не ни трябват“. Пред микрофона на “Хоризонт“ се съгласи да говори Елисавета Кирилова, работила две години при италиански бизнесмен - разказът й може да чуете от звуковия файл, който започва с репортаж на Цветелина Стоянова по темата за плащанията, на които имат право работниците от фалирали фирми.