Броят на американците, попълнили молби за помощ при безработица, се повиши от тяхното 49-годишното дъно, ударено седмица по-рано, но продължава да се задържа на нива, които потвърждават силното представяне на пазара на труда във водещата световна икономика. Заявките за социални помощи при безработица за седмицата до 3-ти март се повишиха с 21 000 до 231 000 при очаквания на финансовите пазари за 220 000, показва проучване на Департамента по труда. По този начин молбите за помощи при безработица отскочиха от тяхното близо от 49-годишно дъно от 210 000, достигнато през последната седмица на февруари (най-ниско ниво от седмицата до 6-и декември през далечната 1969-а година). Молбите за помощи при безработица обаче остават под важното ниво от 300 000 вече близо три години (за 157-а поредна седмица), като това е най-продължителният период на толкова ниски заявки за социални помощи от 70-те години на миналия век, когато обаче населението и работната сила в САЩ бяха далеч по-малки по размер. Като процент от общата работна сила молбите за помощи при безработица остават в едно от най-ниските нива от 60-те години на миналия век. В същото време заявките за помощи на четириседмична осреднена база се увеличиха с в 2000 до 222 500 за седмицата до 3-ти март, след като седмица по-рано достигнаха най-ниско ниво от края на декември 1969-а година. Продължаващите молби за помощи при безработица (за повече от една седмица) за седмицата до 24-ти февруари обаче се понижиха с 65 000 до 1,87 милиона, достигайки ново 44-годишно дъно (най-ниско ниво от декември 1973 година насам). Продължаващите молби за помощи остават за 46-а поредна седмица трайно под важната бариера от 2,00 милиона броя – нещо, което се беше случило за последно през далечната 1973-1974 година. Днешните данни са поредно доказателство за засилващия се американски трудов пазар. Това вероятно ще се потвърди от доклада на Департамента по труда за състоянието на пазара на труда и за нивото на безработица в САЩ през февруари. Средните прогнози на финансовите пазари са за разкрити 200 000 работни места и понижаване на нивото на безработица от 4,1% през февруари до ново 17-годишно дъно от 4,0%.