Като първа стъпка Комисията предлага нови правила, които ще дадат възможност за развитие на платформите за колективно финансиране в единния пазар на ЕС. Това е записано в представения днес план за действие, който има за цел да даде възможност на финансовия сектор да се ползва от бързия напредък на новите технологии, например блок-вериги, изкуствен интелект и услуги „в облак", като същевременно се повиши сигурността на пазарите и се улесни достъпът на нови участници.

Ползите ще бъдат разпределени поравно между потребителите, инвеститорите, банките и новите участници на пазара. В допълнение Комисията предлага да се създаде общоевропейски знак за платформите, така че платформа, лицензирана в една държава членка, да може да работи в рамките на целия ЕС.

Планът за действие е част от усилията на Комисията за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП) и на истински единен пазар за потребителски финансови услуги. Той е част и от действията за създаване на цифров единен пазар.

Комисията си поставя за цел правилата в ЕС да се определят с оглед на бъдещето и да бъдат в крак с бързия напредък на технологичното развитие. По този повод заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: За да се конкурират в световен мащаб, европейските иновативни предприятия се нуждаят от достъп до капитал, от възможности да експериментират и от пространство за растеж. Това е аксиомата, на която почива планът за действие в областта на финансовите технологии.

Лицензирането на платформите за колективно финансиране за целия ЕС ще им помогне да постигнат по-големи мащаби и да привлекат инвеститори и фирми от целия ЕС. Това от своя страна означава възможност за предприятията и предприемачите да представят идеите си пред по-широк кръг от инвеститори.