Европейската централна банка запази без промяна основните лихвени проценти, потвърждавайки, че лихвените ставки ще останат в досегашните нива за продължителен период и далеч след края на програмата за покупки на активи, известна като “количествени улеснения“. Централната банка обаче отмени досегашния си ангажимент да увеличи програмата за “количествени улеснения“ по отношение на нейния размер, и/или нейната продължителност, ако има влошаване на икономическите перспективи в еврозоната. На днешното си второ за годината заседание ЕЦБ взе решение да остави без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. “репо лихва“) на ниво от 0,00%, депозитната си лихва на ниво от -0,4% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. В същото време ЕЦБ потвърди, че има намерение да продължава да купува финансови активи за 30 млрд. евро на месец до края на септември 2018-а година, или дори след този срок, ако това е необходимо, и във всеки случай, докато Управителният съвет на банката не види трайна възходяща корекция на инфлацията в съответствие с целевото ниво за инфлация от малко под 2 на сто. За разлика от предишните си заседания обаче, ЕЦБ отмени ангажимента си да увеличи програмата за “количествени улеснения“ по отношение на нейния размер, и/или нейната продължителност, ако икономическите перспективи в еврозоната станат по-неблагоприятни, или ако финансовите условия станат несъвместими с по-нататъшния напредък на инфлацията към нейното целево ниво. Тази отмяна се възприема от икономисти и анализатори като малка, но значителна стъпка от страна на ЕЦБ за предстоящ край на програмата за покупка на еврооблигации въпреки опасенията, свързани с поскъпващото евро и заплахите за световна търговска война. Решението на ЕЦБ за запазване на досегашната парична и лихвена политика беше очаквано от финансовите пазари, но отказът на банката да се ангажира с евентуално ново увеличаване на размера и на продължителността на програмата за “количествени улеснения“ беше възприет като изненада и допринесе за известно поскъпване на еврото. След края на заседанието на ЕЦБ единната европейска валута нарасна от часово дъно около 1,2369 долара към 1,2431 нивото, от 0,8916 британски лири към 0,8948 нивото и от 131,20 йени към 131,91 йени. В същото еврото еврото задълбочи своето възходящо движение спрямо швейцарския франк към нов 6-седмичен връх около 1,1734 франка. Сега вниманието на участниците на финансовите пазари се насочва към пресконференцията на Марио Драги от 15:30 ч. наше време, на която той може да предостави по-подробна информация относно скоростта с която ЕЦБ ще започне да се оттегля от мащабната си програма за покупки на еврооблигации за над 2,5 трлн. евро. Марио Драги ще представи и най-новите средносрочни прогнози на ЕЦБ за икономическия растеж и инфлацията в еврозоната в рамките на следващите няколко години.