На пресконференция на 27.11.2017 г. председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова пое публично ангажимента да оповести новите възнаграждения на ръководството и служителите на комисията след промяната в закона и в модела на финансиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от бизнеса такси.