Икономическият растеж в еврозоната се забави леко през последното тримесечие на изминалата година спрямо предходните три месеца, но въпреки това в рамките на цялата 2017 година отбеляза най-солидна експанзия от десетилетие насам, показват предварителни данни на Евростат, потвърждаващи експресната оценка на европейската статистика, направена в края на януари. Брутният вътрешен продукт на еврозоната нарасна на сезонно-коригирана база през периода октомври – декември 2017 година с 0,6% спрямо третото тримесечие, когато се повиши с 0,7 на сто. На годишна база растежът на БВП на 19-те страни от Единния валутен блок се забави през последното тримесечие на 2017 година до 2,7% от 2,8% през предходните три месеца. За цялата изминала година БВП на еврозоната нарасна с 2,5%, като това представлява най-добрата икономическа експанзия от 2007 година насам – точно година преди началото на световната финансова и икономическа криза. Това означава, че за втора поредна растежът в региона на единната валута надвиши този в САЩ, след като американският БВП се повиши през 2017 година с 2,3 на сто. Евростат представи и своя неревизирана оценка за икономическия растеж в рамките на целия Европейския съюз. Според предварителните данни на европейската статистика, БВП на ЕС също нарасна през последното тримесечие на миналата година с 0,6% спрямо периода юли – септември, когато европейската икономика се разшири с 0,7%. На годишна база икономиката на Стария континент се разшири през четвъртото тримесечие на 2017 година с 2,6% след експанзия с 2,8% през третото тримесечие, като за цялата изминала година БВП на ЕС също нарасна с 2,5 на сто. По-рано днес Националният статистически институт (НСИ) представи своята предварителна оценка за представянето на българската икономика в края на 2017-а година. БВП на България нарасна през последното тримесечие на миналата година с 0,8% спрямо третото тримесечие и с 3,6% спрямо година по-рано, губейки част от възходящия импулс през периода юли - септември, когато БВП нарасна с 0,9% на тримесечна и с 3,9% на годишна база. По тези показатели нашата страна се намира в “златната среда“ сред останалите 28 страни - членки на Европейския съюз.