По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 10.7% в сравнение с предходната година и е на стойност 17 744.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Египет, които формират 51.6% от износа за трети страни.