Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на днешния парламентарен контрол, която цитира данни от статистика на ЕВРОСТАТ.

Тя даде пример, че през изминалата 2017 г. средно-претеглената цена на електрическата енергия в България е била 76, 90 лв. - т.е. 39 евро, докато в Унгария тази цена за миналата година е била 50 евро, а в Румъния 48 евро.

Петкова уточни, че трябва да се има в предвид, че цените на свободния пазар се формират така, както се формират цените на всяка една друга стока, което става в резултат от търсенето и предлагането.

Министърът на енергетиката добави, че волатилността на борсовите цени на българския пазар е съпоставима с другите пазари, като дори е по-ниска от волатилността в някой страни с много по-развит пазар и борси като Румъния и Унгария. Това е показал анализ за стандартните отклонения на среднодневните цени на борсовите пазари "ден напред" в България, Гърция, Словакия, Унгария, Словения, Хърватска, Румъния, Чехия и Сърбия.

Министър Петкова поясни, че цената на битовите потребители на регулирания пазар, където се намират и небитовите потребители, които са присъединени към мрежите ниско напрежение, то тя се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране по ясна методика и правила, като цената е такава, каквато я определи регулаторът за съответния ценови период.

Енергийният министър допълни, че основните производители и доставчици на електрическа енергия на регулирания и на свободния пазар в България са дъщерните дружества на Българския енергиен холдинг - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица - Изток - 2" и Националната електрическа компания. Теменужка Петкова информира още, че българският електроенергиен пазар съответства пазарните тенденции в региона. По думите й интегрирането на българския пазар към европейския е в ход и нивото на обединяване ще се задълбочава, което ще доведе до частично конвергиране на цените в България с тези на съседните държави.