Индексът на потребителските цени за декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Годишната инфлация за декември 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 2.8%. В същото време средногодишната инфлация за периода януари - декември 2017 г. спрямо периода януари - декември 2016 г. е 2.1%. Това показват обявените днес данни на Националния статистически институт (НСИ), според които годишната инфлация през декември спада спрямо отчетената през ноември 2017 година.