Предложението на работодателя засега е отправено към половината работници от фабриката. Така работниците могат да получат договореното обезщетение в колективния трудов договор и да отидат на борсата, съобщава БНР.

В момента се предлага на работниците да бъдат освободени срещу съответно обезщетение в зависимост от трудовия стаж, който имат във фабриката.

Имало е запитване от „Булгартабак“ относно предстоящи подобни действия на работодателя към, работниците в посока на това дали влизаме в хипотезата на масови съкращения. Проведохме разговори и с председателят на синдикалната организация, който потвърди, че в момента тече такава процедура и хората подават заявления за прекратяване на трудовите правоотношения, каза в интервю за предаването „Нещо повече“ областният председател КНСБ Емануил Манолов.

Над 100 души от работниците са приели това предложение. Очаква се до края на работната седмица вече да са около половината работници.

По тревожното тук е фактът, че това е едно структуроопределящо предприятие, което по незнайни причини беше доведено до това състояние. Това ще доведе до големи последствия за икономическото развитие на един регион, който не може да се гордее с високи заплати и с труд, който носи достатъчно голяма добавена стойност, за да бъдат заплатите по-високи от тези, които са в момента, обясни още Манолов.

Той не изключи възможността предприятието да бъде затворено: Фактите говорят, че вероятно ще се случи това.

Едно предприятие, което внася не малка част като преки и косвени данъци, не малка част в общинския бюджет като данъци в един момент вече няма да го има, каза синдикалистът.

Преди време Булгартабак спря дейността си в София БТ.