Създаването на модерна Индустриална зона в Стара Загора ще бъде механизъм за привличане на качествени инвестиции в региона. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който участва в дискусия Да! На българската икономика за индустриалното развитие на регион Стара Загора с представители на местната власт и бизнеса.