Това се посочва в публикувания днес доклад на Световния икономически форум (СИФ), цитиран от световните агенции и БТА.

Изравняването на равенството между половете може да донесе значителни икономически дивиденти, отбелязват авторите на "Глобалния доклад за джендър развитието - 2017".

Според направени неотдавна оценки икономическото равенство между половете може да добави към брутния вътрешен продукт (БВП) на Великобритания 250 милиарда долара, 1,7 трилиона долара - към БВП на САЩ, 550 млрд. д. - към БВП на Япония, 320 млрд. д. - към БВП на Франция и 310 млрд. д. - към БВП на Германия, се посочва в доклада.

Според други изчисления, посочени от експертите, БВП на Китай може да нарасне с 2,5 трлн. долара благодарение на равенството между мъжете и жените, а общо в международен мащаб това увеличение може да достигне към 2025 година 5,3 трилиона долара, ако светът намали за този период разликите между двата пола в икономическия живот с 25 процента.

Като цяло 2017-а бележи пауза след десетилетие на бавен напредък към изравняването на половете в икономическия живот и разликата между жените и мъжете в световен мащаб се засилва за първи път от 2006 година, отбелязват експертите на СИФ.

В общата класация за постигнатото в изравняването на двата пола води Северна Европа начело с Исландия, Норвегия и Финландия. Слабо е представянето на мъжете в сферите образование, здравеопазване и социално осигуряване, а на жените - в машиностроенето, строителството и информационните комуникации. "Такова деление въз основа на пола означава, че всеки сектор губи от потенциалните облаги, свързани с голямото джендър разнообразие", заключават авторите на доклада