Правителството отпуска 2 638 024 лв. за доставка на ваксини против болестта син език по преживните животни. Парите се осигуряват по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и са за сметка на неизразходваните средства за налагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.