Държавни ценни книжа ще могат да се търгуват на фондовата борса от октомври, съобщиха от борсовия оператор. Това реално означава, че вътрешният дълг, поет от финансовото министерство, ще може да се търгува на вторичен пазар и да бъде достъпен за всеки инвестиционен иструмент. Търговията ще се извършва на регулирания пазар.Към момента, държавните ценни книжа се търгуват единствено на първичен пазар и се купуват от  най-често от банки, пенсионни и застрахователни дружества, защото са считани за един от най-сигурните инструменти за инвестиции.