Европейската комисия представи днес годишен обзор "Преглед на заетостта и социалното развитие в Европа". В тазгодишното издание се потвърждават положителните тенденции на пазара на труда и в социалната област, и засилващият се икономически растеж.

С над 234 милиона заети, заетостта в ЕС никога досега не е била на по-високо равнище, а безработицата е на най-ниското си равнище от декември 2008 година. От 2013 г. в ЕС са създадени 10 милиона работни места.

Данните сочат, че върху младото поколение пада особено голяма тежест - обикновено младите хора се сблъскват с повече трудности при намирането на работа, все по-често биват наемани с временни договори. Може да се очаква, че по тази причина те ще получават по-ниски пенсии, допълва ЕК.

Прегледът показва, че въпреки постепенното подобряване на стандарта на живот в ЕС, младите хора не извличат ползи наравно с по-възрастните поколения от това положително развитие. Делът на доходите от труд на по-младите възрастови групи с времето намаля. Тези предизвикателства се отразяват на решенията на по-младите хора, свързани с домакинството, включително на решенията им да имат деца и да купят жилище. Това може да има отрицателни последствия за раждаемостта, за устойчивостта на пенсионните системи и икономическия растеж.

Според прогнозите до 2060 г. населението в трудоспособна възраст ще намалява с 0,3 на сто всяка година. Това означава, че по-малобройна работна сила ще трябва да поддържа настоящите темпове на растеж. Това означава, че в същото време по-малък брой осигурени ще плащат вноски в пенсионната система - често по-ниски и/или нередовни вноски, тъй като те няма да съответстват на работа на пълно работно време и/или на обичайна заетост, като в същото време повече пенсионери ще зависят от тях.

Днешните млади работници и бъдещите поколения са изправени пред двойна тежест, произтичаща от демографските промени и необходимостта да се осигури устойчивостта на пенсионните системи.