97 модела от т. нар. “спинъри“ са спрени от продажба в България, защото не отговарят на изискванията за безопасност, съобщиха от  Агенцията за метрологичен и технически надзор.  За неизрядните продукти са съставени 66 акта на обща стойност над 50 000 лв.  Предлаганите на българския пазар играчки не съдържат олово и живак над допустимите граници, показва проверката. Регистрирани са обаче редица други несъответствия с правилата, например липса на маркировка за съответствие със стандартите, на посочено наименование и адрес на вносителя или идентификация на продукта.