КНСБ настоява за въвеждане на “данък богатство“. Предложението е лицата, чиито месечни доходи надхвърлят десет пъти минималната работна заплата, да плащат 20 вместо 10 процента данък, обясни главният икономист на синдиката Любен Томев:Говорим за съблюдаване принципа на справедливостта. Защото това, което ще се вземе от тях, ще бъде за сметка на намаляване на облагането на по-нискодоходните групи. Т.е. говорим за принципно намаляване на неравенствата.КНСБ не се отказва и от искането доходите до размера на минималната заплата да не се облагат с данъци.