Държавен фонд Земеделие обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година.