Това съобщават местни медии, като се позовават на официални правителствени данни, предаде БТА.

Цитирани са представители на проверяващите служби, според които "някои държави издават уверения за платени социални осигуровки като бонбони".

Фирмите и работниците, регистрирани в друга държава от ЕС, имат правото да представят в Белгия т. нар. формуляр А1. С този документ се доказва, че социалните осигуровки са внесени в касата на държавата на произход.

Белгийските власти заявяват, че е много трудно да бъде установена истинността на тези документи. По техни данни от 2012 г. в Белгия са били изгубени 19 000 работни места в областта на строителството, т.е. белгийски строители са били изместени от чужденци. Този процес се определя като "нелоялна конкуренция" и "социален дъмпинг". Прогнозите са, че през следващите години ще бъдат "изгубени" още 45 000 работни места.

Белгийските строители обясняват, че внасяните от тях данъци съставляват 11 на сто от бюджетните приходи. Те настояват и за "европейско решение". По-рано тази година Съветът на ЕС одобри създаването на единна европейска платформа за обмен на данни, свързани с нарушения на трудовото право.