Намаляването на работната седмица до 30 вместо 40 часа ще подобри жизнения ни стандарт, семейния ни живот и ще заздрави общностите ни.

Предложението е направено в новата книга на New Economics Foundation, в която експерти посочват, че установяването на 30 часова работна седмица е възможно чрез постепенни промени в пазара на труда, съобщава Дарик.

Фирмите трябва да бъдат насърчавани да дават на работниците повече свободно време, вместо увеличения на заплатите, а младите хора да започват трудовия си стаж при 4-дневна работна седмица, както е в Холандия. По примера на Белгия, правителствата трябва да дадат на всички работници правото да искат по-къси смени и да повишат минималните работни заплати, призовават учените.

Според тях трябва да преосмислим начина, по който разпределяме нашето време между платени и неплатени дейности. Белгия, Холандия и Германия показват, че е възможно да бъдат направени промени като тези, без това да отслабва техните икономики. А например времето, прекарано в осигуряване на безплатни грижи, представлява важно гражданско участие, което често остава непризнато, смятат анализаторите.

По-кратката работна седмица ще облекчи положението на лицата, полагащи грижи за други хора. Това в повечето случаи са жени, т.е. подобни мерки ще намалят неравенството между половете.

Всички знаем, че "времето е пари", но то е много по-ценно. Неравенството между богати и бедни се разширява и прикрива едно друго неравенство - между тези, които имат достатъчно контрол над времето си и тези, които нямат, анализират икономистите.