Не само според мен, но и според Европейската комисия, железопътните проекти са не по-малко важни от пътната инфраструктура, именно затова в следващия програмен период на Оперативна програма Транспорт ще акцентираме главно върху железопътния транспорт, казва министърът.