България е на 65 място в света по износ, което е покачване с 4 места спрямо 2011 година. Икономиката няма 2 или 3 водещи и структуроопределящи отрасли и не може да се очаква да е експортен лидер в цял сектор. За сметка на това България е лидер в износа на нишови продукти. Такава трябва да бъде и по-нататъшната специализация - продуктова, а не секторна, се посочва в анализ на Българската стопанска камара. Както и в предишни години, водещите експортни групи стоки на България са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и ...